วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ ภ.3 และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พล.ต.ต.ธรรมจักร  คงมงคล ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.วิชชาธร วรรณทวี รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.สุรัตน์  ส่งเสริม รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.สุขสันต์ ไตรทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.อำนาจเจริญ (ส่วนกลาง) กก.สส.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *