วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ภ.จว.อำนาจเจริญ (ส่วนกลาง) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ทำการ ภ.จว.อำนาจเจริญ และบริเวณบ้านพักข้าราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *